Årsmøte 2020 blir gjennomført som et digitalt årsmøte på plattformen Teams.

Agenda og sakspapirer kan lastes ned her:

Årsmøte 1.6.2020_samlet.

Regnskap 2019 revidert

Budsjett forslag 2020

Blaker IL Styre 2020-2021 valgkomiteens innstilling

Vi oppfordrer alle til å lese gjennom alle årsberetninger, regnskap og budsjett på forhånd. Vi vil ikke lese opp disse side for side i møtet, men det blir anledning til å stille spørsmål.

Påmelding
Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 8. juni kl. 17.00 her

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på møtet, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Lenke til årsmøtet
På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet Bli med i Microsoft Teams-møte
For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Reklame