Styret inviterer til ekstraordinært årsmøte 24.9. kl 20:00 på Teams

Saker:

1. Godkjenne regnskapet til sykkelgruppa for 2019

2. Valg

Det skal kun velges medlemmer til de verv som ikke ble valgt inn på det ordinære årsmøtet i juni.

Valgkomiteen innstilling er slik:

Hovedstyret:

Nestleder: Kim Nymoen (valgt inn som styremedlem i juni) 2 år

Styremedlem: Stian Kappel: 1 år

Allidrett:

Styremedlem: Lenka Borovickova Jansen, 2 år

Kontrollutvalg:

Medlem: Leif Stenby 2 år

Medlem: Svein Michaelsen 2 år

Varamedlem: Sigurd Glenning 1 år

Reklame