Blaker IL inviterer alle våre medlemmer til årsmøte 18.3.2021. Årsmøtet blir mest sannsynlig gjennomført digitalt på teams. Saker til årsmøte må sendes til styret@blakeril.no senest 4. mars.

Innkalling er sendt til alle medlemmer på e-post 18. februar. Saksdokumenter blir lagt ut her på nettsiden en uke før årsmøtet.

Reklame