Årsmøte for Blaker IL er flyttet til 12. april kl 19.

Det betyr at det vil være mulig å sende inn saker til årsmøtet fram til 29. mars.

Agenda og sakspapirer legges fram på nettsiden en uke før årsmøtet.

Møtet arrangeres på teams hvis det ikke er mulig å møtes fysisk.

Vel møtt!

Reklame