Nå er saksliste og dokumentene til årsmøtet klare, og de kan lastes ned fra nettsiden (se lenger ned).

I tillegg til vanlige årsmøtesaker legger styret fram et forslag om å rehabilitere klubbhuset. På møtet vil det gis mer detaljert informasjon om prosjektet, med tegninger og planer. Dette er et stort prosjekt for klubben, og vi håper mange deltar på møtet!

Årsmøtet vil arrangeres digitalt på Teams. For å kunne gjennomføre møtet på en god måte ber vi om at alle som ønsker å delta melder seg på ved å sende en e-post til styret@blakeril.no innen mandag 12. april kl 17:00. Du vil motta lenke til møtet når du melder deg på.

Vel møtt!

Reklame