I jubileumsåret 2022 feiret idrettslaget seg selv med en rekke arrangementer gjennom året. Nytt klubbhus ble innviet på selve dagen, og hele bygda var invitert til et stort gratis arrangement på Bruvollen.

Kronen på verket ble lansert i mars 2023 – jubileumsboka «Limet i bygda i 10 år» skrevet av Jon Wiik.

Et fantastisk verk som ikke bare skildrer idrettslagets historie, men hele bygdas historie.

Boka ble lansert på det nye klubbhuset 8.mars 2023.

Boka kan kjøpes på Norli på Sørumsand, Joker Blaker eller på klubbhuset på Bruvollen.

Idrettslaget ønsker å takke Jon for en fantastisk bok! Det har gått med utallige arbeidstimer, og det er vi evig takknemmelighet for! Jon Wiik ble sammen med Olav Kristiansen utnevnt til æresmedlem på julebordet i desember 2022.

Vi ønsker også å takke alle som bidro med en slant til prosjektet:

Jon Rundgren

Reidar Vikane

Marit og Ivar Egeberg

Jonny Moen

Torunn Paulsen

Dag Aanerud

Roar Jødahl

Jan Arne Høglien

Erlend Nygård

Kåre Færgestad

Jon Arild Hoelsengen

Pål, Hege og Max Martin Thoreid

Nina og Oddvar Martila

Stian Kappel med familie

Helge Hoel

Familien My Moen

Jon Kjell Kurland

Egil Sigfred Sandbakk

Svein Arild Bråthen

Erik Einar Rundgren

Sylvi Helen Tallaug

Jane Nilsen Bjørnstad

Helge Ansgar Engen

Erik Vea

Phillip Doert med familie

Roar Kristiansen

Roy Oddvar Berger

Reidun Tovseth Skomdal

Og til slutt, en stor takk til alle kildene:

BØKER

Blaker Idrettslags 50- og 75-årsjubileumsbøker

Boka om Bruvollenstafettens 50-årsjubileum

100-årsjubileumsbøkene til Aurskog-Finstadbru SK og Sørumsand IF

Bygdebøkene for Blaker

Sørum under okkupasjonen

Blaker, Skansen og skolen

Jubileumsbok Blaker Skanse 300 år

Indre Akershus i ord og bilder (Asbjørn Fossen)

Fra Kaka til Carew (Kjell Aasum)

AVISER OG TIDSSKRIFTER MM

Indre Akershus Blad

Raumnes

Romerikes Blad (+AA/RB)

Stomperud Magasinet

Sørum-Speilet (Blaker og Sørum Historielag)

Sørum Fotosamling

ENKELTPERSONER

Thorild Andresen

Brede Bakke

Ellen Homb Bay (Vea)

Roy Berger

Liv og Guttorm Bjørnstad

Jorunn Bogen

Jan Kristian Bredesen

Kolbjørn Brekke

Wenche Brenden (Bakke)

Espen Bråthen (Lokalfotballen)

Kjell Bråthen

Svein Bråthen

Ola G. Bustad

Kjersti Dahl

Johannes Dale

Johny Delerud

Ivar Egeberg

Morten Engen

Stein og Wenche Enger (Ringstad)

Arnfinn Fagerli

Terje Fredriksen

Ole Fretheim

Thor Gjelsvik

Gunn og Vegard Løberg Gjelsvik

Lasse Granheim

Sofiia Granheim

Aud Hagen

Hilde Hagen (Nordstrøm)

Edvard Harnes

Tove Hassem

Synnøve og Thorleif Haug

Thomas Haug

Willy Hauge

Jan Erik Haugen

Per Hellne

Anders Henriksen (Sørum Fotosamling)

Kjell Hermann

Helge Hoel

Jorun Hovind

Julie Hovind Heggedal

Ranveig Hovind

Eva Fjuk Husin

Bjørn Hytjanstorp

Jan Høglien

Johnny Ingjer

Sverre og Ruth Ingjer

Erik Jødahl

Håkon Jødahl

Jakob Jødahl

Kari Kirkebøen (Torgersen)

Inger Johanne Bjørkevoll Kjuul

Oddveig Kjøsnes

Gun Kringen Malnes

Elin Larsen

Fredrik Larsen

Sigrunn og Espen Larsen

Torunn Linneberg (Bråthen)

Hanne S. Lund

Jonny Moen

Elene Moseby Torre

Einar og Katrine Murud

Elin Mørk

Odd Nordli

Oddvar Nordseth

Helge Nyhus

Espen Orderud

Rita Orderud

Tom Sameien

Svein Samuelsen

Bjørn Sauge

Øivind Schea

Inger Sigstad (Ekren)

Kith Skaalerud

Linn Skaalerud

Thomas Skaalerud

Jan Terje Stenby

Ole A. Stenby

Stine Stenby

Per Stykket

Kåre Sæther

Ivar og Torkjell Sønderaal

Kristin Sønderaal Tholfsen

Sylvi Tallhaug (Langård)

Pål Thoreid

Elin Vikane

Reidar Vikane

Terje Ødegård

(med forbehold om at noen kan være uteglemt)

Reklame