Ekstraordinært årsmøte

Styret inviterer til ekstraordinært årsmøte 24.9. kl 20:00 på Teams

Saker:

1. Godkjenne regnskapet til sykkelgruppa for 2019

2. Valg

Det skal kun velges medlemmer til de verv som ikke ble valgt inn på det ordinære årsmøtet i juni.

Valgkomiteen innstilling er slik:

Hovedstyret:

Nestleder: Kim Nymoen (valgt inn som styremedlem i juni) 2 år

Styremedlem: Stian Kappel: 1 år

Allidrett:

Styremedlem: Lenka Borovickova Jansen, 2 år

Kontrollutvalg:

Medlem: Leif Stenby 2 år

Medlem: Svein Michaelsen 2 år

Varamedlem: Sigurd Glenning 1 år

Velkommen til digitalt årsmøte 1.6.2020

Årsmøte 2020 blir gjennomført som et digitalt årsmøte på plattformen Teams.

Agenda og sakspapirer kan lastes ned her:

Årsmøte 1.6.2020_samlet.

Regnskap 2019 revidert

Budsjett forslag 2020

Blaker IL Styre 2020-2021 valgkomiteens innstilling

Vi oppfordrer alle til å lese gjennom alle årsberetninger, regnskap og budsjett på forhånd. Vi vil ikke lese opp disse side for side i møtet, men det blir anledning til å stille spørsmål.

Påmelding
Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 8. juni kl. 17.00 her

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på møtet, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Lenke til årsmøtet
På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet Bli med i Microsoft Teams-møte
For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

HVILKEN FRAMTID ØNSKER VI FOR BLAKER IL?

ONSDAG 24. JANUAR KL. 18.00-21.00
STED: AMFI PÅ FJUK OPPVEKSTSENTER

Hva og hvem skal Blaker IL være til for?
Hvilke verdier skal Blaker IL stå for, og hvilke mål skal vi jobbe mot?

Ta med dine tanker, meninger og innspill til hvordan du ønsker at Blaker IL skal utvikle seg.
Kathrine Strand Hammond fra Akershus idrettskrets kommer for å veilede oss gjennom kvelden.

Alle fra 13 år og oppover kan være med. Jo flere, jo bedre!
Når mange er involvert skapes det en felles forståelse av hvordan medlemmene ønsker at idrettslaget skal utvikle seg.

Innspillene fra denne kvelden vil bli utgangspunktet for en virksomhetsplan for Blaker IL som vil bli lagt fram på årsmøtet i mars.

Med vennlig hilsen
styret i Blaker IL

Fotball for 2012-barna i Blaker!

Vi starter opp fotball for barn i Blaker født i 2012,
og håper mange blir med!

Første trening er tirsdag 23. januar kl 17.30
i gymsalen på Haugtun Skole

Fast treningstid: Tirsdager kl 17.30 – 18.30 i gymsalen på Haugtun

Barna må ha på seg innesko når vi trener i gymsalen, og jeg anbefaler å ha med drikkeflaske og at barna har kledd seg i lett tøy.

Barnet må være medlem av Blaker Idrettslag (kr 200,- for et barn) og betale
treningsavgift på kr 800,- for å være med, men alle er velkomne til å prøve først.
Jeg (Pål Thoreid, pappa til Max Martin) ønsker å være lagleder/trener, men håper det er flere foreldre som kan bidra rundt laget. Jeg har opprettet facebookgruppa «Fotball for 2012, Blaker Idrettslag» som vi kan bruke som informasjonskanal. De som ikke er på facebook kan sende meg en sms, så vil jeg sørge for at de som ikke er på facebook mottar samme informasjon som legges ut der.
For spørsmål, kontakt Pål Thoreid, tlf 47 27 19 14, palthor@skedsmo.kommune.no
eller fotballstyret v/ leder Ole Guttorm Bjørnstad på tlf 97 77 85 04, styret@blakeril.no
Mvh
Fotballgruppa i Blaker Idrettslag og Pål Thoreid

Fotball for barn født i 2011

Mandag 29. mai starter fotball trening for barn født 2011. 

Hvor: Blaker Skanse (bak Nansenbygget) Tid: Mandager 17.30-18.30 

Vi har vært heldige å få noen foreldre som vil lede treningen de første gangene.  

Vi vil i løpet av de første treningene gjennomføre foreldremøte slik at vi får på plass faste trenere og lagleder. 

De er bare å møte opp, men fint om du sender epost på forhånd med barnets navn til styret@blakeril.no. 

Håper å se mange fotballglade barn! 

Årsmøte i Blaker IL 2016

Årsmøtet avholdes i peisestua på Bruvollen onsdag 16. mars kl 19.

Saksliste:

Sak 1:  Godkjenning innkalling og fremmøte 
Sak 2:  Valg av møtedirigent og referent 
Sak 3:  Valg av to til å underskrive møteprotokoll 
Sak 4:  Fastsettelse årskontingent medlemskap Blaker IL 
Sak 5:  Årsberetninger 2015 
Sak 6:  Årsregnskap 2015 
Sak 7:  Årsbudsjett 2016 
Sak 8:  Vedtak av lovnorm for Blaker IL 
Sak 9:  Innkomne saker oppfølging av sak fra 2015 vedr. logo 
Sak 10:  Valg 

Vel møtt!