Friidrett

Treninger

Vi er i gang med treninger for barn fra og med 10 år (fra 5. klasse).

Vi trener på mandager på Fjuk skole  kl. 17.30 – 19.00 og torsdager kl.18.00-19.00 i Nes arena.

Treningene vil være både ute og inne på mandager.

Det kreves medlemskap i Blaker IL for å være med. Det vil ikke være treningsavgift for friidrett.

Det deles ut kontaktskjema på trening som foresatte må fylle ut og levere, så vi kan få informert om videre fremdrift og planer for friidrettsgruppa.

Bruvollenstafetten

Friidrettsgruppa arrangerer også  Bruvollstafetten 1.mai hvert år, og har gjort det hele 51 ganger!

Hovedmålet med fjorårets fornyelse av Bruvollenstafetten var å favne bredere og gjøre arrangementet attraktivt for enda flere lag. Derfor la arrangørene vekt på å forenkle konseptet, og gjøre det mer fleksibelt for deltakerne.
Erfaringene fra i fjor var positive. Da er det all grunn til å videreføre konseptet i år, med noen justeringer.
Kompakte etapper
Stafetten er, som i fjor, sentrert på og i umiddelbar nærhet av løpebanen. I tillegg til den 400 meter lange runden på løpebanen, er det etablert ei 600 meter lang sløyfe på travbanen og grusbanen like nord for løpebanen.
Med etappelengder på 200, 400, 600 og 1200 meter, og to faste vekslingsfelt, er avviklingen av stafettene betydelig forenklet – og gjør dem dessuten enda mer publikumsvennlige.
Endret etapperekkefølge
I gutte- og jentestafetten bytter vi om på de to 200-meterne, som i fjor gikk til slutt, og de to 600-meterne. Det vil forhåpentligvis medføre at stafettene blir avgjort først i sluttfasen. Ellers er etappefordelingen på årsklasser som i fjor.
I tillegg til gutte- og jentestafetten, innførte vi i fjor en mixed-klasse med minimum to løpere av hvert kjønn og med en øvre, samlet aldersgrense på 84 år. Lagene kan fordele sine løpere som de vil innenfor den rammen.
Nye klasser
Også i voksenstafettene kan lagene disponere sine mannskaper som de vil innenfor et maksimumsantall løpere. Dette antallet varierer fra klasse til klasse.
Nytt av året er at det innføres junior- og veteranklasse både for menn og kvinner.
Åpen klasse har en bredest mulig målgruppe – bedriftslag, skoler, foreninger osv. I det hele tatt alle som vil – også de som løper i de øvrige stafettene i løpet av dagen – og gjerne mixede lag, men da uten kjønnskvotering.

Kontaktperson friidrett:

Perry Orset: mobil: 98234821

mail: friidrett@blakeril.no

 

Reklamer