Om Blaker IL

Blaker Idrettslag er et fleridrettslag i Sørum kommune, Akershus, som organiserer idrett innenfor fotball, friidrett, trim, allidrett og ski.

Blaker IL vil være et breddeidrettslag hvor lokalbefolkningen er med på å bruke og utvikle tilbudene.»

Blaker IL vil gi aktivitetstilbud til brukere i alle aldre og stimulere til fysisk aktivitet som i tillegg til å være helsefremmende også er sosialt og gøy.