Styret

Styret i Blaker IL består av:

Elin Vikane, leder e-post: Styret@blakeril.no

Hanne Solveig Lund, nestleder

Henning Ramvik, kasserer

Brynhild Askvik, sekretær

Olav Kristiansen

Maria Wiig

Sofiia Granheim

Reidun Skomdal

BIL

Kontaktinformasjon Blaker IL:

Postboks 32

1926 Blaker