Styret

Styret i Blaker IL består av:

Gunnar P.M Foss, leder e-post: fossern1987@hotmail.com

Anders Jahr, nestleder

Tone Kathrine Nilsen, kasserer

Elisabeth Odden, sekretær

Øyvind Solberg

Brynhild Askvik

Johny Delerud

Elin Vikane

BIL

Kontaktinformasjon Blaker IL:

Postboks 32

1926 Blaker

 

Reklamer