Styret

Styret i Blaker IL består av:

Elin Vikane, leder e-post: Styret@blakeril.no

Anders Jahr, nestleder

Tone Kathrine Nilsen, kasserer

Brynhild Askvik

Finn Tømte

Jan Arne Høglien

Hanne Solveig Lund

BIL

Kontaktinformasjon Blaker IL:

Postboks 32

1926 Blaker

 

Reklamer